Clowns Zonder Grenzen is een artistieke en humanitaire NGO die in België en over de hele wereld werkt om psychosociale steun te bieden, door middel van lachen en entertainment, aan mensen die het slachtoffer zijn van humanitaire crisissen of zich in zeer precaire situaties bevinden, voornamelijk kinderen.

We werken samen met gemeenschapsorganisaties en grotere nationale en internationale NGO’s om bestaande hulpprogramma’s voor deze gemeenschappen aan te vullen.

Aanbod en voorwaarden

Halftijds contract van onbepaalde duur (19u per week)

Minimaal bachelor niveau

Vereiste talen: vloeiend Frans en Engels (spreken en schrijven) en Nederlands
Ervaring: nuttige professionele ervaring kunnen voorleggen Barema PC 329.02 – schaal 4.2
De functie van coördinatie is er één van algemeen beheer.

Functieomschrijving

Instaan voor het algemeen beheer van de vzw. Dit vereist het begrijpen van de methodologie en de waarden van Clowns Zonder Grenzen en het humanitaire milieu waarin de vzw tussenkomt.
De coördinator/trice zijn/haar opdracht bestaat voornamelijk uit :

  • Beheren en zoeken van subsidies
  • Beheren en coördineren van de verschillende artistieke en educatieve projecten
  • Opvolgen van administratieve en financiële dossiers
  • Interne en externe communicatie via maandelijkse nieuwsbrief, sociale media en website
  • Verzekeren van de organisatie van bestanden in de cloud
  • Contact opnemen met partnerorganisaties en subsidiërende instanties
  • Mede beheer van de boekhouding en financiën
  • Voorbereiding van de algemene ledenvergadering
  • Vertegenwoordiging van de vzw
  • Samenwerking met de beheersraad

Gewenst profiel

In het bezit zijn van een bachelor diploma. Een relevante professionele ervaring kunnen voorleggen.

Goede kennis van de artistieke en sociaal-culturele sector, haar legale kader en haar voornaamste spelers. Kennis van de algemene evolutie van de sociaal-culturele politiek.

Het sociaal-culturele milieu kunnen analyseren en de noden van het doelpubliek en de leden van de vzw kunnen analyseren.

Algemene vaardigheden

Het algemene beheer van de VZW kunnen garanderen. De ploeg van vrijwilligers kunnen organiseren en mobiliseren. Planmatig kunnen werken en prioriteiten kunnen stellen.
Het kunnen beheren en delegeren.
Een projectevaluatiesysteem kunnen toepassen.
In staat zijn administratieve documenten te klasseren.
Een project visie hebben, kunnen anticiperen op problemen
Autonomie: de vzw zelfstandig kunnen beheren en coördineren en initiatief tonen; het onverwachte aankunnen en oplossingen zoeken.
Invoering en toepassen van systemen voor een vlotte werking en communicatie.
Relationele en diplomatieke vaardigheden.
Goed kunnen schrijven en samenvatten (voornamelijk in het Frans) in een correcte spelling.
Algemene kennis van kantoor-toepassingen.

Hoe solliciteren?

Een CV en motivatiebrief (in het Frans) sturen
ten laatste op 31 januari 2023
naar de huidige coördinatrice, Serena Galante
per email: info.cmsf@gmail.com

De sollicitatiegesprekken zullen in het Frans worden afgenomen.